Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 3 (miejscowość Stefankowice)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Typ działki usługowa, Dzierżawa, Zabudowana: budynek magazynowy 2150 m3, budynek skupu żywca 650 m3

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

2,1967 ha

Nr działki

UG – tereny usług komercyjnych, S – bazy, składy i magazyny

ID inwestycji

28