Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 2 (miejscowość Moniatycze)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Typ działki usługowa, Dzierżawa, niezabudowana

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,30 ha

Nr działki

325/2

ID inwestycji

27