Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 1 (miejscowość Kozodawy)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Typ działki usługowa, Dzierżawa (3-letnia lub dłuższa za uzgodnieniem)

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

Powierzchnia całkowita 1,45 ha, 14500 m2

Nr działki

240/1

ID inwestycji

26