Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 3 (miejscowość Dobużek)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Grunty przy drodze powiatowej Tyszowce – Dobużek – Łaszczów (szerokość jezdni 6-7 m)

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

Powierzchnia całkowita działka Nr 647/2 – 1,230 ha działka Nr 646/18 – 2,273 ha działka Nr 646/16 – 1,440 ha. Razem powierzchnia działki 4,943 ha.

Nr działki

Nr 647/2, Nr 646/18, Nr 646/16

ID inwestycji

25