Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 2 (miejscowość Łaszczów)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Grunty przy ul. Przemysłowej Łaszczowie – szerokość jezdni 6 – 7 m

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

1,525 ha

Nr działki

2.214/3, Nr 2.214/8

ID inwestycji

24