Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 1 (miejscowość Łaszczów)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Grunty przy drodze powiatowej (Łaszczów – Dyniska – Ulików) – szerokość jezdni 6 – 7 m

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,52 ha

Nr działki

2.483/4

ID inwestycji

23