Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 1 (miejscowość Tyszowce)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Grunty przylegają bezpośrednio do drogi wojewódzkiej Nr 850 Alojzów – Tomaszów Lubelski

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

35,9256 ha

Nr działki

724 pow. 4,2658 ha klasa: V, IV; nr 725/16 pow. 25,6874 ha klasa V, VI, IV; nr. 725/15 pow. 5,9724 ha klasa IV,V

ID inwestycji

21