Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 5 (miejscowość Hrubieszów) Teren przy składowisku odpadów ul. Gródecka

Nazwa
Dodatkowe informacje
Grunty przylegają bezpośrednio do drogi powiatowej (ul. Gródeckiej)

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

3,75 Ha

Nr działki

2255/1, 2255/3

ID inwestycji

20