Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 4 (miejscowość Hrubieszów) Teren po bazie melioracji przy ul. Nowej

Nazwa
Dodatkowe informacje
Grunty przylegają bezpośrednio do drogi powiatowej (ul. Nowej) poprzez drogę wewnętrzną

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,38 Ha

Nr działki

1972/15, 1972/16

ID inwestycji

19