Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 3 (miejscowość Hrubieszów) Teren za cmentarzem ul. Nowa

Nazwa
Dodatkowe informacje
Grunty przylegają bezpośrednio do drogi powiatowej (ul. Nowej lub ul. Gródeckiej) poprzez drogę gminną klasy „L” (lokalna)

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

2,42 Ha

Nr działki

1986/3

ID inwestycji

18