Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 2 (miejscowość Hrubieszów) Teren po byłym HAKONIE

Nazwa
Dodatkowe informacje
Grunty przylegają bezpośrednio do drogi powiatowej (ul. Gródecka) poprzez drogę gminną klasy „L” (lokalna) szer. w liniach rozgraniczających 12 m

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

5,13 Ha

Nr działki

2293/1, 2293/2, 2293/4, 2293/5, 2293/6, 2293/7, 2293/11, 2293/12, 2293/13

ID inwestycji

17