Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 1 (miejscowość Hrubieszów) Cegielnia Feliks

Nazwa
Dodatkowe informacje
Grunty przylegają bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 844 (ul. Żeromskiego) poprzez projektowaną ulicę klasy „L” (lokalna) szer. w liniach rozgraniczających 12 m, w ciągu drogi gminnej, oznaczoną symbolem KD-G(L)

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

6,04 Ha

Nr działki

762/5, 762/6, 762/7, 762/9 i 762/10

ID inwestycji

16