Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 5 (miejscowość Werbkowice)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Brak

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

2,61 ha

Nr działki

854/6

ID inwestycji

15