Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 4 (miejscowość Werbkowice)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Brak

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

2,8 ha

Nr działki

131/8 i częściowo 131/2, 132/4, 133, 134/12, 135/2

ID inwestycji

13