Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 3 (miejscowość Werbkowice)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Brak

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

2,51 ha

Nr działki

35 i częściowo 127, 128/4, 129/2, 130/4, 130/6

ID inwestycji

12