Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 2 (miejscowość Werbkowice)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Brak

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

12,181 ha

Nr działki

848/4, 848/5, 848/3, 961, 849/3, 849/8, 849/6, 849/2, 849/9, 849/10, 849/11, 851, 852/1.

ID inwestycji

11