Gotania Grody Czerwienskie Grzeda Sokalska

Obszar nr 1 (miejscowość Werbkowice)

Nazwa
Dodatkowe informacje
Brak

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

40,219 ha

Nr działki

588/2, 589/3, 589/4, 590/2, 591, 592, 599/7, 599/6, 599/5, 599/4, 599/8, 634, 599/3, 1174/1, 1175, 633/3, 633/4, 600/2, 632/3, 1177, 602/8, 632/4, 631/1, 637, 631/2, 603/10, 638, 630, 604/5, 639, 640, 629, 306/1, 641, 1176/1, 628/6, 628/5, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 305/5, 642, 643, 644, 645, 311/2, 311/1, 307, 308, 628/10, 628/8.

ID inwestycji

10